Sodasta ja rauhasta: Uusi kirja ja seminaari

Sodasta ja rauhasta: Uusi kirja ja seminaari

Kirjailija Markus Leikolan uusi teos Sodan ja rauhan kronikka: Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan seuraa Euroopassa riehuvan sodan kulkua päivä päivältä, sen helmikuisista esivaiheista aina toukokuun puoliväliin saakka. Lähestymistapa on esseistinen ja helppolukuinen, mutta osoittaa syvällistä perehtyneisyyttä laajoihin kokonaisuuksiin, kuten kansakuntien historiaan sekä maailmanpolitiikkaan ja -talouteen, mutta toisaalta myös yksityiskohtaisempiin ilmiöihin, kuten siihen psykologiseen, fysiologis-hormonaalis-toiminnalliseen, sosiaaliseen ja sosiaalipsykologiseen vyyhtiin, johon taistelutilanne ihmisen kietoo. Teos paljastaa kirjoittajansa harvinaisen kyvyn tarkastella yksittäisiä tapahtumia niiden laajemmista pohjavireistä käsin. Leikola itse tiivistää:

Jos asiat näyttävät siltä, että ne ovat menneet mutkalle, niin tämän kirjan tarkoitus on enemmänkin valaista niitä mutkia esseihtimisen keinoin kuin yrittää oikaista mutkia suoriksi.

Markus Leikola puhuu Sodasta rauhaan -seminaarissa, joka järjestetään Kulttuurikeskus Sofiassa lauantaina 20.8. klo 13–15. Muina alustajina ovat kansanedustaja Elina Valtonen, teologian tohtori Petri Merenlahti sekä isä Ambrosius.

Tervetuloa kuulemaan sekä hankkimaan uusi teos luettavaksi – kirjailijan läsnäollessa!

Kirjallisuus:
Markus Leikola, Sodan ja rauhan kronikka: Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan (Kustannusosakeyhtiö Aula & Co, 2022).

Lisätietoa ja ilmoittautuminen