Valta vai veljeys?

Kirkonkin elämä on dialektista. Paavi Franciscus ponnistelee pienentääkseen valtapositiotaan. Kun hän haluaisi vahvistaa synodaalisuutta, siis piispainkokouksen vaikutusvaltaa – myös eri puolilla maailmaa – vastustus on kuitenkin jyrkkää. Yhtä hankalaa on pyrkimys pienentää Vatikaanin kuurian asemaa.

Eräissä kirkoissa suunta näyttää päinvastaiselta. Omassa kirkossammekin hallinnon keskittämispyrkimykset ovat olleet voimakkaasti kasvussa. Eikä itäisessä Euroopassa ole näkyvissä pyrkimystä paikalliseen tai hiippakunnalliseen ”hajasijoitukseen”, vaikka kirkkojen tulisi sielläkin olla demokraattisen yhteiskunnan airuita. Ortodoksis-katolisessa kansainvälisessä komissiossa Moskovan patriarkaatti on tosin vastustanut Konstantinopolin valtapyrkimyksiä, mutta silti keskitetty vallankäyttö korostuu yhä naapurimaamme kirkon omassa tsaristisessa kulttuurissa.

Paavi Franciscuksen äskettäinen ensyklika Kaikki veljiä ja sisaria on kumminkin lupaus tulevasta. Siinä on kaksi näkökulmaa opastukseksi meille.

Ensiksikin, paavi puhuu voimakkaasti kaikkien ihmisten yhtäläisistä oikeuksista, velvollisuuksista ja ihmisarvosta. Myös kirkon ytimenä on seurakunta yhteisönä, jonka elämän keskuksessa on ihmisten erilaisuuden arvostus, keskinäinen jakaminen ja rakkaus. Piispat, papit ja hallintoelimet ovat sitä palvelemassa.

Toiseksi, Franciscus asettaa lähimmäisyyden meille tehtäväksi. Tässä yhteydessä hän laajasti pohtii Jeesuksen vertausta laupiaasta samarialaisesta. Siinä hyljeksitty ”ei-kukaan” ei saanut huolenpitoa ja rakkautta niiltä, jotka ammatillisista syistä, sosiaalisen asemansa vuoksi tai ideologisista syistä kulkivat omaa tietään. Paavi siteeraa useaan kertaan kirkkoisä Krysostomosta, joka muistutti itsekkyyden ja rikkauden noidankehästä. Oikeus yksityiseen omaisuuteen ei koskaan voi olla absoluuttista tai koskematonta, sanoo paavi.

Hengelliseltä kannalta Franciscuksen viesti ytimekkäästi on se, että lopettakaamme panostaminen hallintoon, rakenteisiin ja projekteihin. Pyhä Henki kukoistaa hiljentymisessä ja rukouksessa seurakunnan keskellä. Siksi myös opillisen väittelyn ja oikeaoppisuudella röyhistelyn sijaan on aika vuoropuheluun ja yhteisöllisyyteen. Tämä koskee myös esimerkiksi suhdettamme muslimeihin. Veljiä ja sisaria kaikki!

Kirjallisuus:
Pope Francis (2020). Fratelli Tutti – On Fraternity and Social Friendship.
Suomennettuna: Fratelli tutti (Kaikki veljiä ja sisaria). Katolinen tiedotuskeskus 2021.