Näköaloja henkisiin liikkeisiin 2000-luvulla

Näköaloja henkisiin liikkeisiin 2000-luvulla

Neljän seminaarin sarjassa tutustumme ajassamme vaikuttaviin henkisiin liikkeisiin. Samalla pohdimme niiden ja uskontojen välistä suhdetta.

Teosofia – jumalallista viisautta, lauantaina 27.8.2022
Teosofisella liikkeellä on jo 1900-luvun alussa ollut näkyvä asema suomalaisessa hengenelämässä ja taiteessa. Teosofia näkee Jumalan läsnäolon universumissa ja kaikessa todellisuudessa. Tässä seminaarissa tarkastelemme teosofisen ajattelun keskeisiä tunnusmerkkejä, sen vaikutusta Suomessa sekä suhdetta kirkkoon.

Vapaamuurarius ja tie henkiseen kasvuun, lauantaina 24.9.2022
Vapaamuurareiden henkisellä polulla Suomessa on 7500 jäsentä. Se ei ole uskonto, vaikka se myönteisellä tavalla sisältää vahvaa eettistä opetusta. Sen juuret lienevät keskiajan käsityöläiskilloissa. Seminaarissa tutkimme vapaamuurariuden tehtävää nykyisin. Kiinnostavaa on pohtia myös sen sisältöä ja suhdetta kristillisyyteen.

Antroposofia – henkisen tiedon ja ymmärryksen tie, lauantaina 29.10.2022
Antroposofisen liikkeen isä, itävaltalainen Rudolf Steiner näki Hengen ymmärryksen ja valon perustana sekä kutsuna rakkaudelliseen olemassaoloon. Käsitys koko ihmisen henkisestä ja hengellisestä olemuksesta on lähtökohta inhimilliselle vapaudelle, kasvulle ja kirkastumiselle kokonaisvaltaisesti.

New Age ja uushenkisyyden haaste, lauantaina 3.12.2022
Millaista on 2000-luvun henkisyys ja hengellisyys? Miksi perinteiset kirkot menettävät valta-asemansa? Jatkuuko Aasian uskontojen rantautuminen länsimaihin? Varsinkin nuoret kyselevät omia maailmankatsomuksellisia kysymyksiään ja mieltä elämäänsä. Askeesi, paranormaali ja mystiikka laajentavat tietoisuutta sekä kannustavat henkiseen ja hengelliseen kasvuun.