Onko kristitty ”kirje”?

”Te olette Kristuksen kirje”, kirjoitti apostoli Paavali 50-luvulla Korintin seurakunnalle. Myös kirkkomme uusi Aamun koitto -lehti on Kristuksen kirje. Massapostitettuna jokaiseen ortodoksiseen kotiin. Netin kautta avoimena kenelle tahansa, joka on siitä kiinnostunut.

Onnittelemme kirkkoa tästä valtakunnallisesta lehdestä. Se on suuri saavutus. Monen vuosikymmenen aikana sitä on puuhattu. Jarruna on ollut usean seurakunnan nurkkapatrioottinen asenne lehdestä vain omille jäsenille. Viimeisenä mohikaanina Turku.

Lehden tekijöille kiitos sen pirteästä ja henkisesti avoimesta näkökulmasta. Se on aidosti informatiivinen ja kutsuu lukemiseen. Tärkeää onkin välttää populismia, moralismia ja liiaksi yksilökeskeistä hurskautta.

Lehti luo vahvasti myös yhteisöllisyyttä. Niin pitääkin olla. Kuuluminen kirkon elävään yhteisöön tuo ihmiselle onnellisuutta ja hengellisen elämän syvyysulottuvuuksia. Yhteisessä rukouksessa ja ylistyksessä Jumalan kansan hengellinen matka on turvallista ja päämäärätietoista.

Lehden pitää edelleen miettiä työnjakoa printtilehden ja nettilehden välillä. Yksityiskohtaisten jumalanpalvelus-, kerho- ja ompeluseuratietojen paikka ei ole painetussa lehdessä, joka ilmestyy kahden kuukauden välein. Kunkin seurakunnan rutiininomaiset perustiedot riittäisi julkaista kerran vuodessa. Netistähän ne aina löytyvät. Sen sijaan nettilehdessä jokaisella seurakunnalla on mahdollisuus viestittää kaikki tarpeellinen ilman suuria kustannuksia. Valtaosaa printtilehdestä ei enää nykyaikana tarvitsisi suunnata erityisesti niille harvoille seurakuntalaisille, jotka eivät käytä nettiä. Varsinkin kun kännykkä on jokaisella.

”Kristuksen kirje” on toki syvässä mielessä paljon enemmänkin kuin infoa toiminnasta. Sen syvin sisältö välittää meille Jumalan hyvyyttä, rakkautta ja huolenpitoa, josta olemme osallisia sitä enemmän, mitä aktiivisemmin ja täydemmin haluamme siihen sitoutua. Tärkeä osa tätä on lehden missio ja todistus, erityisesti kirkon sisältöjen tulkitseminen ja välittäminen ulospäin. Luotamme siihen, että tämä jatkossakin on lehden toimittajilla kirkkaasti mielessä.

Lopuksi, kirkon nettisivut ovat hyvin toimitettuja. Mutta mitään eroa ei näytä olevan isojen uutisten ja nippelitietojen välittämisellä. Tässä työnjakoa kirkon nettisivujen ja Aamun koiton välillä on jatkuvasti syytä punnita. Kirkolliskokouksen päättäjien tulee myös varata riittävät määrärahat lehden monipuoliselle ja laadukkaalle tekemiselle. Otetaan se tarvittaessa muusta pois. Aamun koitto on jälleen – 125 vuoden jälkeen – Hengen johdatuksessa kirkkomme hengellisen ja kulttuurisen työn ytimessä.